לוח אירועים

מטרות העמותה

 

 

  • עידוד שימור כל סוגי הרכב לרבות רכב עתיק, קלאסי ואספנות בישראל.

  • ייצוג בעלי וחובבי רכב אספנות, קלאסי ועתיק בישראל מול גופים ממלכתיים, ציבוריים ופרטיים בארץ ובחו"ל.

  • ארגון תצוגות, כינוסים ומסעות של רכב אספנות, קלאסי ועתיק בארץ ובחו"ל.

  • פיתוח מודעות להיסטוריה המוטורית בארץ ובחו"ל.

  • הגברת התודעה המוטורית בכלל ולאספנות רכב בפרט.

  • טיפוח המודעות לזהירות בדרכים.

  • חינוך לתחזוקה נכונה ולשימוש נכון ברכב.

 

 

 

נשמח להצטרפות כל חובבי רכבי האספנות לשורותנו

להצטרפות ניתן למלא את הטופס בדף חברות במועדון החמש